ac30459c-193e-4621-af74-876f6f045d2b

Waaxens - Archiefopslag_

Archiefopslag – laat u verrassen door de mogelijkheden

Externe opslag van analoog archiefmateriaal – en ook digitale dragers – is voor veel organisaties een verstandige keuze; Al dan niet in combinatie met een digitaliseringstraject, of scanning on demand.

Veel voorkomende redenen voor externe opslag zijn onder andere:

Archiefmateriaal wordt niet of nauwelijks nog geraadpleegd

Ruimte voor opslag van de – groeiende – hoeveelheid archiefmateriaal binnen de eigen organisatie mist

De eigen archiefruimte is verdeeld over meerdere locaties

De benodigde klimatologische omstandigheden doen het archiefmateriaal geen goed

De hoeveelheid archiefmateriaal vormt geen veilige combinatie met de aanwezigheid van mensen of materiaal

De kosten van eigen archiefopslag en -beheer overstijgen die van extern beheer

Opvragingen geschieden sneller in de externe opslag dan in de eigen situatie

Opslag blijkt gecombineerd met scanning on demand een efficiënte oplossing

Opslag van analoge data tijdens digitaliseringstrajecten gebeurt in speciale opslagruimten in de nabijheid van de scanvoorbereiding en digitaliseringsruimten van 2dA, of bij één van de vaste samenwerkingspartners. Ook voor de middellange en langdurige opslag van analoog en semi-digitaal archiefmateriaal kunt u daarom bij 2dA aankloppen.

Laat u verrassen door de vele toegepaste mogelijkheden, zoals deep storage concepten, scanning on demand of ander informatiebeheer. Verschillende opvraagcondities, specifieke veiligheidsvoorwaarden en exacte klimatologische condities bepalen de prijs. Laat u informeren voor een kostenvergelijk met uw huidige archiefsituatie, indien nodig kunnen wij ook uw archief digitaliseren.

Van Raard tot Exmorra en van Hieslum tot Baaiduinen en van Rien tot Haulerwijk en van Munnekezijl tot Hee worden wij gevonden en halen wij indien nodig uw archiefstukken op. Of u nu woont op de Spriens, Bannerhûs of Jaachpaad in Raard, op de Ds. Wilhelmus à Brakelstrjitte, Surein, van der Weijstrjitte of Exmorrazijl in Exmorra, op de Sierdsmaweg, Idserdaweg of Tempelreed in Hieslum, op de Baaiduinen, Stortumer Miedeweg of Tuinweg in Baaiduinen, op de De Opslach, Molmawei of Buorren in Rien, op de Scheidingsweg, Scheidingsreed of De Splitting in Haulerwijk, op de Goudsbloemstraat, Stadsweg, Kwelderweg, de Schans, Nittersweg of Kruisstraat in Munnekezijl,

Wij werken onder andere voor