ac30459c-193e-4621-af74-876f6f045d2b

Disclaimer_

De informatie op deze website is door 2dA met zorg samengesteld en onderhouden. Fouten zijn niet uitgesloten. De informatie is uitsluitend informatief bedoeld en kan niet worden aangemerkt als een advies in concrete situaties. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. 2dA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van, of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de verstrekte informatie en/of voor schade t.g.v. het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

De verwijzingen en/of hyperlinks op deze site zijn met zorg geselecteerd. Ze verwijzen naar sites die niet door 2dA worden beheerd. 2dA geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van die sites.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten en afbeeldingen, logo's, foto's en illustraties op deze website en op de lay-out en het ontwerp van deze website berusten bij 2dA en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken (van delen) ervan voor niet-persoonlijk gebruik is op geen enkele wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 2dA toegestaan.

2dA garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking ervan.

Wij werken onder andere voor