ac30459c-193e-4621-af74-876f6f045d2b

Diensten_Ai

Ai

Hosting oplossingen voor uw data

2dA

Uw data specialist

Artificieel intelligent document classificeren = autonoom data archiveren

2dA is uw innovatiepartner waar het gaat om artificieel intelligente hard- en softwareoplossingen. Zelflerende software reageert en anticipeert op archiefgebruik door medewerkers of andere gebruikers, en wordt gaandeweg slimmer door zelflerend vermogen.

Zo slim kan het!

Wat te denken van onder meer de 2dA innovatie die een autonome indeling tot stand brengt van documenten in bestaande – of aan te passen – documentstructuren. Of kunstmatig intelligentie digitalisering van uw post elke dag. Zo worden uw archieven slim en komen uw analoge berichten ‘als vanzelf’ in de juiste mailbox.

Voorbeeld Ai-toepassing: autonome documentherkenning

 1. Inzicht in de inhoudelijkheid
  …van nieuwe (en/of bestaande) documenten, door vergaande beoordeling en interpretatie van verschillende aspecten van teksten binnen te plaatsten documenten;
 2. Autonome, intelligente indeling van documenten
  …binnen de bepaalde documentstructuur, op basis van punt 1);
 3. Toename van intelligentie en accuratesse
  … gaandeweg de toepassing van ‘zelflerend vermogen’ van de software, die gelijktijdig:
 • een blauwdruk afgeeft, welke als referentie blijft dienen
 • terwijl binnen de software een ‘correcte’ documentindeling wordt ingegeven;
 • de software alle wijzigingen van alle gebruikers t.o.v. deze blauwdruk aansluitend monitort;
 • de software periodiek wordt aangestuurd om documenten in te delen, binnen de dan ontstane documentstructuur;
 • en per keer dat de software zelf tot indeling is overgegaan, deze software een ‘terugkoppeling’ geeft,
 • van waaruit de software ‘autonoom’ tot verbeteringen komt

Overige bijzondere voordelen van dit voorbeeldsysteem

 • systeem dat door toepassing van OCR teksten interpreteert
 • systeem dat zich niet beperkt tot indelen op woordniveau, maar ook teksten interpreteert op:

> context
> structuur
> patronen
> zinsdelen
> zinsopbouw
> woorden
> … (afhankelijk van uw wensen/eisen voor uw klantspecifieke oplossing)

"In de omgang met data staat veiligheid voorop_"

Wij werken onder andere voor