ac30459c-193e-4621-af74-876f6f045d2b

Track and trace_

2dA Track&Trace System®

Patiëntendossiers, personeels- of juridische gegevens. Omgang met vertrouwelijke gegevens vereist uiterste zorgvuldigheid. De keuze voor on site of extern scannen wordt niet zelden ingegeven door de zorg dossiers tijdelijk uit het oog te verliezen - of zelfs volledig kwijt te raken - als deze niet op de eigen locatie voorbewerkt en/of gescand zouden worden. Met het 2dA Track&Trace System® is die gedachte onnodig; Of u nu op de eigen locatie of buitenshuis wilt digitaliseren, deze klant gespecificeerde applicatie maakt vanaf de allereerste stap inzichtelijk waar uw dossiers zijn en wat de status van verwerking is tijdens het gehele digitaliseringproces. Dossiers zijn daarmee ook gedurende de conversieslag te allen tijde direct opvraagbaar.

De inzet van het 2dA Track&Trace System® wijst uit dat u niet alleen bespaart op minder intensief voorwerk, maar ook op tijdrovend zoekwerk tijdens een digitaliseringstraject of bij teruggave. Daarnaast geeft 2dA u het geruststellende gevoel van een 100% teruggavegarantie van elk geleverd document!

TIP
Het 2dA Track&Trace System® kan ook uitstekend worden ingezet in rubriceringsprojecten die niet tot een digitaliseringslag leiden. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Wij werken onder andere voor