ac30459c-193e-4621-af74-876f6f045d2b

MVO_

2dA heeft een heldere toekomstvisie: het archief van de toekomst is 100% digitaal, efficiënt toegankelijk, bewerkbaar en deelbaar. Wij zetten onze drang naar doelgerichte innovatie, specialistische vakkennis en pragmatische ondernemersgeest in om samen met onze opdrachtgevers archieven naar 100% (klant)tevredenheid te digitaliseren en te optimaliseren.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

MVO zit in de genen van 2dA; Ontstaan vanuit de inspirerende wens van medewerkers met een arbeidsachterstand – èn bijzondere talenten – werkt 2dA aan vergaande ontwikkeling en integratie van aanwezige kwaliteiten. Bijvoorbeeld in functies als softwareontwikkelaar, scanvoorbereider, scanoperator of datacontroleur. Altijd binnen de kaders van de gestelde projectdoelen en de gewenste vertrouwelijkheid in de omgang met analoog en digitaal archiefmateriaal.

Inclusief ondernemen vormt de basis van zeker en kwalitatief goed digitaliseren

2dA stimuleert de inzet en ontwikkeling van onder meer gemotiveerde SW-geïndiceerden en (langdurig) werklozen of anderen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Voor alle medewerkers geldt – voor de functie – gedegen ervaring, kennis en kunde. Digitalisering- en controlemedewerkers hebben zonder uitzondering een talent voor langdurig consistent werken. Zij leggen de basis voor de hoge kwaliteit van de digitale data die 2dA vervolgens volautomatisch verwerkt en uitlevert.

Softwareontwikkelaars en supportmedewerkers kenmerken zich door hun oplossingsgerichtheid. Voor alle 2dA-medewerkers geldt respect voor eigen en andermans talenten en het – gezamenlijk – werkplezier. 2dA stimuleert al deze kwaliteiten door onder meer menskracht vanuit 'eigen kweek' en met flexibiliteit op projecten in te zetten.

MVO en onze omgeving

Vanaf de analyse- en ontwikkelingsfasen van een opdracht is aandacht voor het ontwikkelen van duurzame soft- en hardware oplossingen; Zo onderzoeken 2dA-developpers elektriciteit reducerende mogelijkheden, bij de ontwikkeling van klantspecifieke oplossingen. Ook wordt bewust gekeken naar het aantal benodigde transport- en reismomenten van werknemers en (her)gebruik van materiaal.

Wij werken onder andere voor