ac30459c-193e-4621-af74-876f6f045d2b

Wânswert - Archiefopslag_

Archiefopslag – laat u verrassen door de mogelijkheden

Externe opslag van analoog archiefmateriaal – en ook digitale dragers – is voor veel organisaties een verstandige keuze; Al dan niet in combinatie met een digitaliseringstraject, of scanning on demand.

Veel voorkomende redenen voor externe opslag zijn onder andere:

Archiefmateriaal wordt niet of nauwelijks nog geraadpleegd

Ruimte voor opslag van de – groeiende – hoeveelheid archiefmateriaal binnen de eigen organisatie mist

De eigen archiefruimte is verdeeld over meerdere locaties

De benodigde klimatologische omstandigheden doen het archiefmateriaal geen goed

De hoeveelheid archiefmateriaal vormt geen veilige combinatie met de aanwezigheid van mensen of materiaal

De kosten van eigen archiefopslag en -beheer overstijgen die van extern beheer

Opvragingen geschieden sneller in de externe opslag dan in de eigen situatie

Opslag blijkt gecombineerd met scanning on demand een efficiënte oplossing

Opslag van analoge data tijdens digitaliseringstrajecten gebeurt in speciale opslagruimten in de nabijheid van de scanvoorbereiding en digitaliseringsruimten van 2dA, of bij één van de vaste samenwerkingspartners. Ook voor de middellange en langdurige opslag van analoog en semi-digitaal archiefmateriaal kunt u daarom bij 2dA aankloppen.

Laat u verrassen door de vele toegepaste mogelijkheden, zoals deep storage concepten, scanning on demand of ander informatiebeheer. Verschillende opvraagcondities, specifieke veiligheidsvoorwaarden en exacte klimatologische condities bepalen de prijs. Laat u informeren voor een kostenvergelijk met uw huidige archiefsituatie, indien nodig kunnen wij ook uw archief digitaliseren.

Van Leeuwarden tot Goënga en van Ypecolsga tot Bakkeveen en van Pingjum tot Nieuwebrug en van Reduzum tot Kimswerd worden wij gevonden en halen wij indien nodig uw archiefstukken op. Of u nu woont op de Ludolf Bakhuizenstraat, Cornélus Craayenbraaierpad of Gerard van Wageningenpad in Leeuwarden, op de Sickengawei, Goaijengeamieden of Hege Wier in Goënga, op de of Nr in Ypecolsga, op de Mjûmster Wei, Greate Kamp, Stoukamp, Jarig van der Wielen Wei, Aylvalân of Verlengde Scheidingsweg in Bakkeveen, op de Kleine Buren, Kerkstraat of Kleinehuisterweg in Pingjum, op de Leeuwarderstraatweg of Lier in Nieuwebrug, op de Buorren, Tsienzerbuorren, Ds. Boersstrjitte, Overijsselsestraatweg, Oan it Swin of Suderom in Reduzum,

Wij werken onder andere voor