ac30459c-193e-4621-af74-876f6f045d2b

Striep - Archiefopslag_

Archiefopslag – laat u verrassen door de mogelijkheden

Externe opslag van analoog archiefmateriaal – en ook digitale dragers – is voor veel organisaties een verstandige keuze; Al dan niet in combinatie met een digitaliseringstraject, of scanning on demand.

Veel voorkomende redenen voor externe opslag zijn onder andere:

Archiefmateriaal wordt niet of nauwelijks nog geraadpleegd

Ruimte voor opslag van de – groeiende – hoeveelheid archiefmateriaal binnen de eigen organisatie mist

De eigen archiefruimte is verdeeld over meerdere locaties

De benodigde klimatologische omstandigheden doen het archiefmateriaal geen goed

De hoeveelheid archiefmateriaal vormt geen veilige combinatie met de aanwezigheid van mensen of materiaal

De kosten van eigen archiefopslag en -beheer overstijgen die van extern beheer

Opvragingen geschieden sneller in de externe opslag dan in de eigen situatie

Opslag blijkt gecombineerd met scanning on demand een efficiënte oplossing

Opslag van analoge data tijdens digitaliseringstrajecten gebeurt in speciale opslagruimten in de nabijheid van de scanvoorbereiding en digitaliseringsruimten van 2dA, of bij één van de vaste samenwerkingspartners. Ook voor de middellange en langdurige opslag van analoog en semi-digitaal archiefmateriaal kunt u daarom bij 2dA aankloppen.

Laat u verrassen door de vele toegepaste mogelijkheden, zoals deep storage concepten, scanning on demand of ander informatiebeheer. Verschillende opvraagcondities, specifieke veiligheidsvoorwaarden en exacte klimatologische condities bepalen de prijs. Laat u informeren voor een kostenvergelijk met uw huidige archiefsituatie, indien nodig kunnen wij ook uw archief digitaliseren.

Van Poppenwier tot Berltsum en van Deinum tot Sint Nicolaasga en van Kolderwolde tot Twijzel en van Twijzelerheide tot Luxwoude worden wij gevonden en halen wij indien nodig uw archiefstukken op. Of u nu woont op de Ingwert, Fiskerssteech of Harstawei in Poppenwier, op de GL Boomsmastrjitte, Lúnsterwei of De Seize in Berltsum, op de Westergoawei, De Seine, Sint Janswei, Tsjerkepaed, Westergoawei of Tsjustere wei in Deinum, op de Scharleijen, De Twiich, Vegilinstraat, Schonegevelstraat, Kade of De Spoarbyls in Sint Nicolaasga, op de Oordenwei, Ritlânswei of Venenwei in Kolderwolde, op de Sânbultsterwei, De njoggen âlde mantsjes of Boppelânnen in Twijzel, op de Koelstrawei, Swâddepaed of Nije Swaddeloantsje in Twijzelerheide,

Wij werken onder andere voor