ac30459c-193e-4621-af74-876f6f045d2b

Langezwaag - Archiefopslag_

Archiefopslag – laat u verrassen door de mogelijkheden

digitalisering van analoog archiefmateriaal – en ook digitale dragers – is voor veel organisaties een verstandige keuze; Al dan niet in combinatie met een digitaliseringstraject, of scanning on demand.

Veel voorkomende redenen voor externe opslag zijn onder andere:
  • Archiefmateriaal wordt niet of nauwelijks nog geraadpleegd
  • Ruimte voor opslag van de – groeiende – hoeveelheid archiefmateriaal binnen de eigen organisatie mist
  • De eigen archiefruimte is verdeeld over meerdere locaties
  • De benodigde klimatologische omstandigheden doen het archiefmateriaal geen goed
  • De hoeveelheid archiefmateriaal vormt geen veilige combinatie met de aanwezigheid van mensen of materiaal
  • De kosten van eigen archiefopslag en -beheer overstijgen die van extern beheer
  • Opvragingen geschieden sneller in de externe opslag dan in de eigen situatie
  • Opslag blijkt gecombineerd met scanning on demand een efficiënte oplossing

Archiefopslag in Langezwaag

Opslag van analoge data tijdens digitaliseringstrajecten gebeurt in speciale opslagruimten in de nabijheid van de scanvoorbereiding en digitaliseringsruimten van 2dA, of bij één van de vaste samenwerkingspartners. Ook voor de middellange en langdurige opslag van analoog en semi-digitaal archiefmateriaal kunt u daarom bij 2dA aankloppen.

Laat u verrassen door de vele toegepaste mogelijkheden, zoals deep storage concepten, scanning on demand of ander informatiebeheer. Verschillende opvraagcondities, specifieke veiligheidsvoorwaarden en exacte klimatologische condities bepalen de prijs. Laat u informeren voor een kostenvergelijk met uw huidige archiefsituatie, indien nodig kunnen wij ook uw digitaliseren.

Van Nes tot Paesens en van Idsegahuizum tot Kollumerzwaag en van Britswert tot Langedijke en van Hallum tot Olterterp worden wij gevonden en halen wij indien nodig uw archiefstukken op. Of u nu woont op de Marten Janszenstraat, Reeweg of Bureweg in Nes, op de Bakkerssteechje, De Buorren of Alde Griene Reed in Paesens, op de Boppesteech, Brekkerweg of Carl Fellingerweg in Idsegahuizum, op de Ganzingawei, de Krússtrjitte, Bjirkehof, de Singel, Achterwei of Sparrewei in Kollumerzwaag, op de Froonackerdyk, Swarte Mole of Jeth in Britswert, op de Haerdijk, Stokdijk of De Weidedijk in Langedijke, op de Gerbadastrjitte, Twa Brêgen of It Skipperslân in Hallum,

Wij werken onder andere voor