ac30459c-193e-4621-af74-876f6f045d2b

Langezwaag - Archiefopslag_

Archiefopslag – laat u verrassen door de mogelijkheden

digitalisering van analoog archiefmateriaal – en ook digitale dragers – is voor veel organisaties een verstandige keuze; Al dan niet in combinatie met een digitaliseringstraject, of scanning on demand.

Veel voorkomende redenen voor externe opslag zijn onder andere:
  • Archiefmateriaal wordt niet of nauwelijks nog geraadpleegd
  • Ruimte voor opslag van de – groeiende – hoeveelheid archiefmateriaal binnen de eigen organisatie mist
  • De eigen archiefruimte is verdeeld over meerdere locaties
  • De benodigde klimatologische omstandigheden doen het archiefmateriaal geen goed
  • De hoeveelheid archiefmateriaal vormt geen veilige combinatie met de aanwezigheid van mensen of materiaal
  • De kosten van eigen archiefopslag en -beheer overstijgen die van extern beheer
  • Opvragingen geschieden sneller in de externe opslag dan in de eigen situatie
  • Opslag blijkt gecombineerd met scanning on demand een efficiënte oplossing

Archiefopslag in Langezwaag

Opslag van analoge data tijdens digitaliseringstrajecten gebeurt in speciale opslagruimten in de nabijheid van de scanvoorbereiding en digitaliseringsruimten van 2dA, of bij één van de vaste samenwerkingspartners. Ook voor de middellange en langdurige opslag van analoog en semi-digitaal archiefmateriaal kunt u daarom bij 2dA aankloppen.

Laat u verrassen door de vele toegepaste mogelijkheden, zoals deep storage concepten, scanning on demand of ander informatiebeheer. Verschillende opvraagcondities, specifieke veiligheidsvoorwaarden en exacte klimatologische condities bepalen de prijs. Laat u informeren voor een kostenvergelijk met uw huidige archiefsituatie, indien nodig kunnen wij ook uw digitaliseren.

Van Britsum tot Franeker en van Nijehaske tot Wommels en van Bolsward tot Akkrum en van Wier tot Oudehorne worden wij gevonden en halen wij indien nodig uw archiefstukken op. Of u nu woont op de Lange Hage, Lytse Buorren of Skrédyk in Britsum, op de Barkentijn, Laene of Tjalk in Franeker, op de Veldweg, Veldweg of Businesspark Friesland-West in Nijehaske, op de Krabbedyk, Tywert of Swingoerd in Wommels, op de Burgemeester Praamsmalaan, Laag Bolwerk, Industriepark, Berkenburg, Ugoclooster, Laad en Zaad, Bagijnestraat, Broerestraat of De Strânljip in Bolsward, op de De Stripe, Melkerspaed of Trigreppel in Akkrum, op de Gernierswei, Terpeleane of Lautawei in Wier,

Wij werken onder andere voor