ac30459c-193e-4621-af74-876f6f045d2b

Jellum - Archiefopslag_

Archiefopslag – laat u verrassen door de mogelijkheden

Externe opslag van analoog archiefmateriaal – en ook digitale dragers – is voor veel organisaties een verstandige keuze; Al dan niet in combinatie met een digitaliseringstraject, of scanning on demand.

Veel voorkomende redenen voor externe opslag zijn onder andere:

Archiefmateriaal wordt niet of nauwelijks nog geraadpleegd

Ruimte voor opslag van de – groeiende – hoeveelheid archiefmateriaal binnen de eigen organisatie mist

De eigen archiefruimte is verdeeld over meerdere locaties

De benodigde klimatologische omstandigheden doen het archiefmateriaal geen goed

De hoeveelheid archiefmateriaal vormt geen veilige combinatie met de aanwezigheid van mensen of materiaal

De kosten van eigen archiefopslag en -beheer overstijgen die van extern beheer

Opvragingen geschieden sneller in de externe opslag dan in de eigen situatie

Opslag blijkt gecombineerd met scanning on demand een efficiënte oplossing

Opslag van analoge data tijdens digitaliseringstrajecten gebeurt in speciale opslagruimten in de nabijheid van de scanvoorbereiding en digitaliseringsruimten van 2dA, of bij één van de vaste samenwerkingspartners. Ook voor de middellange en langdurige opslag van analoog en semi-digitaal archiefmateriaal kunt u daarom bij 2dA aankloppen.

Laat u verrassen door de vele toegepaste mogelijkheden, zoals deep storage concepten, scanning on demand of ander informatiebeheer. Verschillende opvraagcondities, specifieke veiligheidsvoorwaarden en exacte klimatologische condities bepalen de prijs. Laat u informeren voor een kostenvergelijk met uw huidige archiefsituatie, indien nodig kunnen wij ook uw archief digitaliseren.

Van Arum tot Goingarijp en van Zwagerbosch tot Aldeboarn en van Blije tot Kûbaard en van Houtigehage tot Jislum worden wij gevonden en halen wij indien nodig uw archiefstukken op. Of u nu woont op de Krúswetter, It Ald Hôf, It String, It Koekoekslân, Schoolsingel of Ald Rij in Arum, op de It Nije Hôf, Rypwei of It Set in Goingarijp, op de It Heideloantsje, Ds Zylstrawei of It Heideloantsje in Zwagerbosch, op de Soarremoarre, Boksleat of Lyclama's leantsje in Aldeboarn, op de Zeedijk, Krimpenwei of Unemastraat in Blije, op de De Leane, Berkwerterleane of Greate Buorren in Kûbaard, op de It Grien, Folgerster Loane of De Linebeammen in Houtigehage,

Wij werken onder andere voor