ac30459c-193e-4621-af74-876f6f045d2b

Ingelum - Archiefopslag_

Archiefopslag – laat u verrassen door de mogelijkheden

digitalisering van analoog archiefmateriaal – en ook digitale dragers – is voor veel organisaties een verstandige keuze; Al dan niet in combinatie met een digitaliseringstraject, of scanning on demand.

Veel voorkomende redenen voor externe opslag zijn onder andere:
  • Archiefmateriaal wordt niet of nauwelijks nog geraadpleegd
  • Ruimte voor opslag van de – groeiende – hoeveelheid archiefmateriaal binnen de eigen organisatie mist
  • De eigen archiefruimte is verdeeld over meerdere locaties
  • De benodigde klimatologische omstandigheden doen het archiefmateriaal geen goed
  • De hoeveelheid archiefmateriaal vormt geen veilige combinatie met de aanwezigheid van mensen of materiaal
  • De kosten van eigen archiefopslag en -beheer overstijgen die van extern beheer
  • Opvragingen geschieden sneller in de externe opslag dan in de eigen situatie
  • Opslag blijkt gecombineerd met scanning on demand een efficiënte oplossing

Archiefopslag in Ingelum

Opslag van analoge data tijdens digitaliseringstrajecten gebeurt in speciale opslagruimten in de nabijheid van de scanvoorbereiding en digitaliseringsruimten van 2dA, of bij één van de vaste samenwerkingspartners. Ook voor de middellange en langdurige opslag van analoog en semi-digitaal archiefmateriaal kunt u daarom bij 2dA aankloppen.

Laat u verrassen door de vele toegepaste mogelijkheden, zoals deep storage concepten, scanning on demand of ander informatiebeheer. Verschillende opvraagcondities, specifieke veiligheidsvoorwaarden en exacte klimatologische condities bepalen de prijs. Laat u informeren voor een kostenvergelijk met uw huidige archiefsituatie, indien nodig kunnen wij ook uw digitaliseren.

Van Westhoek tot Itens en van Donkerbroek tot Eesterga en van Smalle Ee tot Nijhuizum en van Poppenwier tot Opeinde worden wij gevonden en halen wij indien nodig uw archiefstukken op. Of u nu woont op de Westhoeksterweg of Oudebildtdijk in Westhoek, op de Hearedyk, Itingewei of Singel in Itens, op de Schansmeerweg, Fruitier de Talmaweg of Buursterlaan in Donkerbroek, op de of Straatweg in Eesterga, op de Moune-Ein, Bûtendiken of Kleasterkampen in Smalle Ee, op de Grûnspaad, Nummer of Brekkenpaad in Nijhuizum, op de Bûtenbuorren, Harstawei of Bûtlânswei in Poppenwier,

Wij werken onder andere voor