ac30459c-193e-4621-af74-876f6f045d2b

Deinum - Archiefopslag_

Archiefopslag – laat u verrassen door de mogelijkheden

digitalisering van analoog archiefmateriaal – en ook digitale dragers – is voor veel organisaties een verstandige keuze; Al dan niet in combinatie met een digitaliseringstraject, of scanning on demand.

Veel voorkomende redenen voor externe opslag zijn onder andere:
  • Archiefmateriaal wordt niet of nauwelijks nog geraadpleegd
  • Ruimte voor opslag van de – groeiende – hoeveelheid archiefmateriaal binnen de eigen organisatie mist
  • De eigen archiefruimte is verdeeld over meerdere locaties
  • De benodigde klimatologische omstandigheden doen het archiefmateriaal geen goed
  • De hoeveelheid archiefmateriaal vormt geen veilige combinatie met de aanwezigheid van mensen of materiaal
  • De kosten van eigen archiefopslag en -beheer overstijgen die van extern beheer
  • Opvragingen geschieden sneller in de externe opslag dan in de eigen situatie
  • Opslag blijkt gecombineerd met scanning on demand een efficiënte oplossing

Archiefopslag in Deinum

Opslag van analoge data tijdens digitaliseringstrajecten gebeurt in speciale opslagruimten in de nabijheid van de scanvoorbereiding en digitaliseringsruimten van 2dA, of bij één van de vaste samenwerkingspartners. Ook voor de middellange en langdurige opslag van analoog en semi-digitaal archiefmateriaal kunt u daarom bij 2dA aankloppen.

Laat u verrassen door de vele toegepaste mogelijkheden, zoals deep storage concepten, scanning on demand of ander informatiebeheer. Verschillende opvraagcondities, specifieke veiligheidsvoorwaarden en exacte klimatologische condities bepalen de prijs. Laat u informeren voor een kostenvergelijk met uw huidige archiefsituatie, indien nodig kunnen wij ook uw digitaliseren.

Van Wolvega tot Blessum en van Reduzum tot Wolsum en van Berltsum tot Echtenerbrug en van Dronryp tot Woudsend worden wij gevonden en halen wij indien nodig uw archiefstukken op. Of u nu woont op de Heerenveenseweg, Dahliastraat of Anjerstraat in Wolvega, op de De Wâl, Mieddyk, Ringiapaad, Blessumerdyk, Buorren of Haitze Holwerdapaad in Blessum, op de It Pypke, Legedyk, Ayttawei, Master-Gorterstrjitte, Haedstrjitte of De Terp in Reduzum, op de Wolsumerketting, de Pôle of Remswerderleane in Wolsum, op de Sportleane, Sijbren Lautenbachplein of Lúnsterwei in Berltsum, op de Kromme Warren, de Kempenaersweg of Duimstraat in Echtenerbrug, op de Ljurk, Waadseewei of Haven in Dronryp,

Wij werken onder andere voor